Šetřílci?

http://www.horoskopnik.cz/horoskop-lasky/ Zrozenci přelomu června a července mají peníze na jednom z prvních míst. Ne proto, že by měli potřebu je extrémně hromadit, ale spíše proto, že myslí na zadní kolečka a nikdy nedopustí ztrátu svých základních hodnot. Těmi hodnotami je především rodina a děti. Pro ty se upracují, jen aby byly zajištěné a spokojené. Mají totiž cit pro druhé a nedopustí, aby jeho milovaní jakkoli strádali.

Rodina jako životní smysl i cíl

V dnešním světě skoro zvláštní, ale jak už horoskop Raka napovídá, u těchto zrozenců jste s velkou rodinou ve své kůži. Cílem většiny letních lidí je založit početnou rodinu a tu chránit a o ní se starat, aby všichni její členové byli šťastní. Jsou ctiteli tradičních hodnot a pokud jsou vychovávaní v úctě a s úctou, předávají tyhle vlastnosti dál.